Vpliv podnebnih sprememb na obalne ekosisteme in skupnosti

SESTAVLJANKA 2

Reši sestavljanko in navedi pojav, povezan s podnebnimi spremembami, ki se prikaže:


Koralne grebene gradijo kolonijski koralnjaki, ki spadajo med ožigalkarje. Korale živijo v sožitju z majhnimi enoceličnimi algami zooksantelami, ki s procesom fotosinteze v notranjosti koral ustvarjajo organsko snov. Koralne grebene lahko označujemo kot indikatorje globalnih podnebnih sprememb. Zaradi povišanih temperatur, ki so odraz podnebnih sprememb, in drugih naravnih in antropogenih dejavnikov zooksantele zapuščajo korale, ki pričnejo bledeti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je danes mrtvih približno desetina vseh koralnih grebenov na svetu. Življenje na koralnih grebenih pa ogrožajo tudi drugi dejavniki, npr. ribolov. Še posebej zaradi prelova in prilova izginja veliko število ribjih vrst, ki so pomemben gradnik zdravih morskih ekosistemov.