Vpliv podnebnih sprememb na obalne ekosisteme in skupnosti

IGRA 2

Zaradi dviga morske gladine in ostalih posledic podnebnih sprememb (na primer ekstremni vremenski dogodki) so nekateri deli obale ranljivi. Izberi na ekosistemih temelječe ukrepe prilagajanja, ki bodo povečali odpornost obalnih ekosistemov in skupnosti.