Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij Natura 2000
ECO-SMART

Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij Natura 2000<br>ECO-SMART

Projekt ECO-SMART se sooča z izzivi krepitve odpornosti ekosistemov in lokalnih skupnosti s pomočjo obnavljanja in ohranjanja varovanih habitatov in vrst obalnih območij, ki so vključena v omrežje Natura 2000. Velika biotska raznovrstnost teh območij pomembno prispeva k zmanjševanju okoljskih tveganj in naravnemu blaženju posledic podnebnih sprememb, hkrati pa povečuje blaginjo prebivalstva.

Obalna mokrišča, sipine in ostali ohranjeni ekosistemi ščitijo obalo pred škodo, ki jo povzročajo podnebni ekstremi in dvig morske gladine. Ob obilnih padavinah vpijejo viške vode in uravnavajo njeno odtekanje, s tem pa zmanjšujejo nevarnost poplav. Obalna mokrišča v vročih poletnih dneh z izhlapevanjem hladijo okolico in uravnavajo lokalno podnebje, kot naravni vodni zbiralniki pa blažijo sušne ekstreme. Ta obalna območja omogočajo tudi prepletanje in prehajanje zelenih in modrih ekoloških koridorjev. Nudijo prostor za rekreacijo, izobraževanje, raziskovanje, pa tudi uživanje v naravnem okolju, kar ima pozitiven učinek na fizično in psihično zdravje.

V sklopu projekta so projektni partnerji izvajali številne dejavnosti za boljše ovrednotenje ekosistemskih storitev izbranih obalnih območij Natura 2000, analizo okoljskih tveganj in ranljivosti. Posebnost projekta je bila promocija shem plačil za ekosistemske storitve. Gre za inovativno finančno orodje, ki lahko podpre udejanjanje na ekosistemih temelječih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Pomemben vidik je bil tudi krepitev znanja, ozaveščenosti in kompetenc lokalnih deležnikov za aktivno sodelovanje v tem procesu.

Da bi omogočili prenos znanja na mlade generacije, smo še posebej zanje pripravili izobraževalni spletni portal. Ciljna skupina so učitelji, učenci tretje triade osnovne šole in dijaki srednjih šol. Namen te projektne dejavnosti je: spodbuditi bolj poglobljeno poznavanje ekosistemskih storitev lokalnih območij Natura 2000, vplivov podnebnih sprememb na te ekosisteme in pomen na ekosistemih temelječega prilagajanja nanje, prispevati k soustvarjanju inovativnega izobraževalnega okolja, omogočati boljše poznavanje problematik obalnih območij Natura 2000 tako, da postanejo ta znanja dostopnejša vsem deležnikom, še zlasti pa mladim. S tem nameravamo tudi prispevati k odpravljanju vrzeli v znanju pri prepoznavanju ranljivosti ekosistemov, vrednotenju ekosistemskih storitev na osnovi različnih meril, ki temeljijo na pomenu le-teh za gospodarstvo, trajnostni razvoj, kakovost življenja, dobro počutje in zdravje lokalnega prebivalstva.

Predstavitveni video projekta ECO-SMART Predstavitveni video projekta ECO-SMART