Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij Natura 2000
ECO-SMART

Na izobraževalnem spletnem portalu lahko najdete številne izobraževalne vsebine in igre. Le-te so namenjene mladostnikom za bolj privlačno in zabavno obravnavo tematik projekta ECO-SMART. Namen izobraževalnega portala je krepitev odgovornega odnosa do okolja in bolj poglobljeno poznavanje posledic podnebnih sprememb. Cilj je tudi spoznavanje pomena biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev za udejanjanje ukrepov na ekosistemih temelječega prilagajanja na podnebne spremembe s ciljem povečanja odpornosti lokalnih ekosistemov in skupnosti.

O projektu
Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij Natura 2000<br />
ECO-SMART
Spletni seminar

Spletni seminar

Spletni seminar za učitelje omogoča bolj poglobljeno razumevanje podnebnih, okoljskih in trajnostnih izzivov ter vloge izobraževanja pri učinkovitem soočanju z njimi.

Poglej
Podporna e-gradiva

Podporna e-gradiva

Priročnik za učitelje je zasnovan z namenom, da učiteljem omogoči lažjo in hitrejšo uporabo predlaganih izobraževalnih vsebin in iger.

Prenesi
Izobraževalne igre

Izobraževalne igre

Izobraževalne igre omogočajo mladostnikom bolj zabavno obravnavo in spoznavanje vsebin, kot so ekosistemske storitve, posledice podnebnih sprememb in na ekosistemih temelječi ukrepi prilagajanja nanje.

Izberi

Izobraževalni videoposnetki

V tem delu spletnega izobraževalnega portala najdete kratke izobraževalne videoposnetke, ki v sklopu območij Natura 2000 opisujejo vsebine, kot so ekosistemske storitve območij Natura 2000, vplivi podnebnih sprememb in ukrepi za prilagajanje nanje.

Poglej