Pogoji uporabe

Avtorske pravice

Vse vsebine tega spletnega mesta (besedila, grafika, datoteke, slike in drugo) so zaščitene s predpisi o avtorskih pravicah. Dokumente, slike in druge datoteke, ki jih vsebuje to spletno mesto, je mogoče prenesti izključno za osebno, izobraževalno in nekomercialno uporabo. Za komercialno uporabo mora biti — popolna ali delna — reprodukcija predhodno odobrena.

Uporaba spletnega mesta

V nobenem primeru projektnim partnerjem ECO-SMART ne bo mogoče pripisovati odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi izhajala neposredno ali posredno iz vstopa v spletišče, iz nesposobnosti ali nemožnosti vstopa vanj ali iz uporabe v njem vsebovanih vsebin in novic.

ECO-SMART si pridržuje pravico do spreminjanja vsebin spletnega mesta v katerem koli trenutku in brez predhodnega obveščanja.

Dostop do drugih povezanih spletnih mest

Partnerji projekta ECO-SMART ne prevzemajo nobene odgovornosti za vsebino spletnih mest, na katera je mogoče vstopiti prek povezav, prisotnih na njenem spletnem mestu; te povezave so dane na razpolago samo kot usluga uporabnikom spleta. Dejstvo, da ECO-SMART daje na razpolago te povezave, ne pomeni odobravanja ustrezajočih spletnih mest, zato zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z njihovo kakovostjo, vsebino in grafično podobo. Poleg tega partnerji projekta ECO-SMART ne dajejo nobenega jamstva glede programske opreme, prisotne na teh zunanjih spletnih mestih, in torej ne morejo zagotavljati njihove kakovosti, varnosti in združljivosti s sistemi v uporabi.