Obalna območja Natura 2000

SESTAVLJANKA 3

Reši sestavljanko in navedi vrsto ptice, ki se prikaže:


Polojnik (Himantopus himantopus) je ptica, ki jo uvrščamo med pobrežnike. Ta bela ptica z dolgimi rdečimi nogami in črnimi perutmi lovi vodne žuželke, paglavce in majhne rake. Vrsta je selivka, ki prezimuje v osrednji Afriki, njeno življenjsko okolje so mokrišča, kot so plitvi bazeni v solinah in plitvine ob izlivih rek. Je na evropskem seznamu ogroženih vrst, zavarovana pa je med drugim tudi z Direktivo o pticah. Sodi torej med vrste, za katere je lahko opredeljeno območje Natura 2000. Gnezdo si naredi iz rastlinja, ki ga malce dvigne nad vodno gladino. V času valjenja je gnezdo v nevarnosti ob obilnih padavinah, ki lahko dvignejo gladino vode. Temu lahko sledi poplavljanje gnezda in ohladitev jajc. Dvig morske gladine, ki je posledica podnebnih sprememb, lahko vpliva na spremembo gnezdilnih mest te vrste oziroma je lahko dejavnik umika gnezditvenih površin v notranjost. Toda pri podnebnih spremembah je treba upoštevati, da se živi svet lahko novim spremembam postopno prilagaja.