Obalna območja Natura 2000

IGRA 3

Zaradi podnebnih sprememb se bodo lahko še hitreje širile nekatere invazivne tujerodne vrste ter ogrozile obstoj domorodnih vrst. Pomagaj nam simbolično odstraniti invazivne tujerodne vrste, ki jih odkriješ med spodnjimi vrstami.

Okrasna gizdavka

Okrasna gizdavka (Trachemys scripta) je sladkovodna želva. Območje naravne razširjenosti obsega jugovzhodni del Združenih držav Amerike. V obalnih mokriščih so jo opazili že v 90. letih prejšnjega stoletja in je danes močno razširjena vrsta z dvema podvrstama, in sicer rdečevratko (T. s. elegans) in rumenovratko (T. s. scripta).

Gambuzija

Gambuzija (Gambusia holbrooki) je vrsta rib, ki je plenilka komarjevih ličink. Izvira iz južnih predelov Severne Amerike, od koder so jo najprej raznesli po celotni Severni Ameriki, nato pa še v Avstralijo, Sredozemlje in drugod po svetu.

Etruščanska rovka

Etruščanska rovka (Suncus etruscus) je najmanjši sesalec na svetu. Najdemo jo marsikje v Sredozemlju, vendar jo zaradi njenega načina življenja težko opazimo.

Polojnik

Polojnik (Himantopus himantopus) je bela ptica z dolgimi rdečimi nogami in črnimi perutmi, ki lovi vodne žuželke, paglavce in majhne rake. Vrsta je selivka, ki prezimuje v osrednji Afriki, k nam pa se vrne spomladi. Njeno življenjsko okolje so mokrišča, kot so plitvi bazeni v solinah in plitvine ob izlivih rek.

Bleščeča kalina

Bleščeča kalina (Ligustrum lucidum) je zimzelen grm ali razvejano drevo. Izhaja iz Vzhodne Azije. Je pogosto sajena okrasna rastlina, ki je mestoma podivjana in se ponekod že spontano širi.

Navadni osočnik

Navadni osočnik (Salicornia europea) je slanuša enoletnica z mehkim in sočnim steblom, zato so ga solinarji nekoč uporabljali tudi v prehrani. Iz njega so pripravili okusno solato.

Komatni deževnik

Komatni deževnik (Charadrius hiaticula) je ptica z značilno črno obrazno masko ter oranžnim kljunom s črno konico. Prvotni gnezditveni prostor te vrste so odprte ravne prodnate ali peščene plaže, travniki z nizko travo in pašniki tik ob obali.

Solinarka

Solinarka (Aphanius fasciatus) je majhna vsejeda riba iz družine drstečih živorodnih krapovcev (Cyprinodontidae). Prisotna je v več obmorskih mokriščih.

Močvirska sklednica

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je avtohtona sladkovodna želva. Poseljuje počasi tekoča in stoječa vodna telesa, na primer ribnike, jezera, mrtvice in kanale. Sklednice so večinoma mesojede, čeprav občasno pojedo tudi hrano rastlinskega izvora.

Japonsko kosteničevje

Japonsko kosteničevje (Lonicera japonica) je rastlina, ki izvira iz Vzhodne Azije. V preteklosti so ga gojili v vrtovih, od koder se je nato razširil v naravne ekosisteme.