Ekosistemske storitve

SESTAVLJANKA 1

Reši sestavljanko in navedi vrsto ekosistemske storitve, ki se prikaže:


Pojav masovnega turizma prav v obalnem pasu je močno spremenil podobo krajine in naselij, ki so jih zapolnili kompleksi hotelov in apartmajev. Turizem je s svojimi velikimi potrebami v ozkem obalnem pasu povzročil večje pritiske na naravne ekosisteme in tudi konflikte v kmetijstvu in pri vodni oskrbi. Onesnaževanje morske obale in na splošno degradacija tukaj prisotnih naravnih ekosistemov sta v Sredozemlju intenzivna zaradi številnih in vse večjih pritiskov, ki jih izvaja človek. Temu se prištevajo še podnebne spremembe. Zato je pomembno, da varujemo, ohranjamo in obnavljamo obalne in morske ekosisteme ter s tem tudi njihove ekosistemske storitve.

Reši sestavljanko in navedi vrsto ekosistemske storitve, ki se prikaže:


Od skupnih naravnih in antropogenih značilnosti Sredozemlja je tipično značilno rastje, prilagojeno kmetijstvo, tip pozidave in način življenja, morska plovba, ribištvo, pridobivanje soli v solinah in turizem. V preteklosti so bile tu obsežne površine solin, ki so danes ponekod spremenjene zaradi urbanizacije in širjenja kmetijskih zemljišč, deloma se na njih še pridobiva sol, ponekod pa so opuščene in propadajo.