Ekosistemske storitve

IGRA 1

Spodaj vidimo dva obalna ekosistema. Tvoja naloga je, da izbereš 7 uravnalnih in podpornih ekosistemskih storitev, ki jih koristimo na osnovi dobrega delovanja teh dveh ekosistemov.

Obmorska mokrišča so območja, kjer se stikajo kopenski, sladkovodni in morski ekosistemi. Ti ekosistemi so prostorsko in ekološko povezani in odvisni od razmer v širšem sistemu (na primer, prizadenejo jih lahko podnebne spremembe in tudi onesnaževanje morja ali reke, ki jih napaja). Ta območja omogočajo ohranjanje velike biotske raznovrstnosti, saj tukaj najdemo številne in tudi redke rastline in živali, še posebej pa veliko obalnih ptic. Nekatera taka območja ohranjamo znotraj omrežja Natura 2000 ali ostalih oblik zavarovanja. Na obalna mokrišča se vršijo številni pritiski zaradi delovanja človeka in podnebnih sprememb. Zato so ti ekosistemi še posebej ranljivi.

Obmorski klifi in skalnata obrežja so obmorski skalnati, apnenčasti ali flišni klifi, ki se strmo spuščajo neposredno v morje ali pa je pod klifi ozka obala. Delovanje morja na klif ima različen vpliv, odvisno od višine oziroma oddaljenosti od morske gladine. Tudi na klife v čedalje večji meri vplivajo podnebne spremembe. Zato so ti ekosistemi vse bolj ranljivi. Taka obalna območja imajo bogato biotsko raznovrstnost. Nekatera taka območja ohranjamo znotraj omrežja Natura 2000 ali ostalih oblik zavarovanja.

0 / 7

Izberite pravilne besede in dopolnite sestavek:

Zavarovane naravne ekosisteme, kot so območja Natura 2000, običajno
 • bolj
 • manj
intenzivno izkoriščamo za oskrbovanje (v različne gospodarske namene) in s tem ohranjamo
 • večjo
 • manjšo
zalogo podpornih in regulatornih ekosistemskih storitev. Kljub temu je trajnostno sobivanje na teh območjih možno. Poleg tega postavljamo pravila ravnanja za obiskovalce in turiste, saj bi lahko bila nekatera obnašanja
 • nemoteča
 • moteča
ali celo škodljiva za zavarovane
 • rastline
 • kmetije
in živali, ki so redke ali ogrožene. S tem ohranjamo večjo
 • ekonomsko vrednost
 • biotsko raznovrstnost
teh območij. Ta pa omogoča bolj dinamične ekosistemske procese in s tem tudi večjo zalogo
 • človeških
 • ekosistemskih
storitev. Ko ekosisteme bolj intenzivno izkoriščamo v
 • pravne
 • gospodarske
namene, se poveča zaloga končnih (na primer oskrbovalnih in kulturnih) storitev na račun ostalih, ki pa
 • ostanejo nespremenjene
 • upadajo
. Če je na primer kmetijstvo na nekem območju zelo intenzivno in se uporabljajo velike količine pesticidov, je v takem ekosistemu posledično tudi vse
 • manjša
 • večja
biotska raznovrstnost na površju in v tleh, onesnažuje pa se tudi podtalnica. Zato moramo ekosisteme izkoriščati
 • trajnostno
 • dobičkonosno
, ker bo v nasprotnem primeru prišlo do velikega upada
 • vrednosti nepremičnin
 • biotske raznovrstnosti
in degradacije ekosistema, posledično pa se bo celotna zaloga ekosistemskih storitev bistveno
 • povečala
 • zmanjšala
.
0 / 12